Hướng Dẫn Scan Full Trong Audition


Hack Diss Mặt

các bạn vào siêu thị mua mặt Sẹo >>> 60k Zen nhé !!!
Sau đấy ra Scan 1009 nhé sau đấy được bao nhiêu giá trị các bạn cho xuống rồi đổi Value la 134291. Thế là mỗi là muốn Diss mặt các bạn thể hiện /HoaTrang là tất cả bay nhé.Hack Diss Hành Động


Các bạn có hành động nào thỳ dựa vào mã mặt đấy mà Scan nhé.
Ở đấy mình dùng Hành động búa nè.
Các bạn thể hiện hành động mà mình có rồi ra Scan. ( mình Scan 7245)
được bao nhiêu giá trị các bạn cho xuông rồi chỉnh value là 1 trong các mã sau
12614 - 12615 - 12616 - 12617 - 12618
12124 - 12125 - 12126 - 12127 - 12128


Như vậy muốn hack diss cac bạn chỉ ccân thê hiên Hành đông mà mình đang có là diss cả rum nhé !!!

*Scan Reset leve (chỉnh 4byte)cách 1: bạn vào shop chọn một tóc bất kì. bấm mua cho nó hiện ra không đủ Vcoin or Den. rồi ra Scan 5019 là xong. rồi lấy address thôi
cach 2: bạn đăng nhập vào Au đến kênh. click vào 1 tự do Full. cho nó hiện ra chử Full rồi Scan 1. chọn tự do ko Full rồi Scan 0. làm đi làm lại vài lần rồi lấy address
cách Reset leve: vào shop mua thẻ chụp ảnh Sticker 20k den. rồi vào tủ đồ click vào chử U của thẻ Sicker đó. rồi ra Address Reset leve đổi value 5047 là xong =.=

*Scan Ngôi Sao Pha Lê. Pha Lê Tím. Ánh Đèn Neol. Sao Chổi (chỉnh 4byte)
Bạn vào shop chọn tóc Mũ ảo thuật. chọn 7 ngày Scan 7. 30 Scan 30. Vv Scan 365. được 1 address cho xuống dưới. tiếp tục chọn thẻ OhYear rồi Scan 7957 được bao nhiêu Address thì cũng cho xuống dưới. rồi bấm vào mua thẻ ohyear. nhưng đừng bẫm xác nhận. rồi đổi address Scan Mũ ảo thuật thành 365. đổi tất cả address Scan ohyear thành món đồ cần mua. ví dụ đổi value 9670 thì sẽ mua dc Pha Lê Tím vv
9670 Pha Lê Tím
9671 Ngôi Sao Pha Lê
9668 Ánh Đèn Neon
9669 Sao Chổi

*Scan vượt pass 2 (chỉnh 4byte)

Đăng nhập vào kênh rồi sẽ thấy bảng thông báo. Click vào bảng thông báo rồi Scan 1. tắt bảng thông báo rồi Scan 0. rồi lấy address chỉnh value 0 là loại bỏ dc pass 2 khi đăng nhập 
*Scan mua thẻ đổi tên và x2 exp (chỉnh 4byte)
Bạn bào shop chọn tóc mũ ảo thuật rồi Scan 2774, được bao nhiêu address thì cho xuống dưới, rồi đổi value 1360 để mua thẻ đổi tên giá 165vc, đổi value 1998 để mua thẻ x2 exp free (tặng quà thì tốn 10vc 1 thẻ x2 exp)
*Scan mua đồ Vĩnh Viễn Oh yeah + Đào Xinh (chỉnh 4byte)
Bận vào shop chọn tóc bất kì 7 ngày rồi Scan 7, 30 rồi Scan 30, vv rồi Scan 365 rồi được 1 address ta đổi value saurồi lick vào mua thẻ ohyear bạn bấm mua rồi ra LE đổi value 365rồi vào Au xác nhận là mua được vv rồiluuy ý: chỉ mua được thẻ Ohyear + luyện tập + đồ đôi + Đào xinh
*
Scan Kick Key (chỉnh byte)

bạn vào tự do bất kì rồi Scan 0 rồi vào kênh thi đấu CN rồi Scan 2 làm đi làm lại vài lần thì được 1 address cho xuống dưới rồi chỉnh value
value 0 bật Key CN =>> tắt key value 2 
value 0 bật Key BU =>> tắt key value 5

value 0 bật key GT =>> tắt key value 10 
*Scan đổi Chứng nhận kết đôi của người khác (chỉnh 4byte)

Bạn click vào CNKT của mình rồi Scan 1 bạn click vào CNKT của người khác rồi Scan 0 làm đi làm lại vài lần được mấy address rồi đổi value 1 rồi sữa ok (acc girl mới đổi được nha)
*Scan Bug Màu Chử (chỉnh 4byte)Bạn vào shop mua thẻ đổi màu nickname rồi click vào thẻ, chọn màu thứ 2 Scan 1, màu thử 3 Scan2, màu thứ 4 Scan3 được vài address rồi đổi Value như sau : 45 là màu vàng, -2 màu xanh lá
*Scan Mua Kênh Fam (chỉnh 4byte)đăng nhập vào Fam. rồi chọn tự do 2 rồi Scan 1, tự do 3 Scan 2, tự do 4 Scan 3 rồi được address, ta muốn mua tự do thì như sau 
Mua Tự do 6 thì chỉnh value 7
Mua Tự do 7 thì chỉnh Value 8
Mua tự do 8 thì chỉnh value 9
*Scan Hành động (chĩnh 4byte)
Bạn lập room ví dụ bạn có hành động keone thì Scan 7244, smile thì Scan 6348 rồi được address thì ta đổi value của các mã HD khác
10534 muabale
6348 smile
 
*Scan Thể Hiện Mặt (chỉnh 4byte)
Bạn lập room ví dụ bạn có mặt Baby thì bạn Scan 2025 rồi được address thì ta đổi value của các mã mặt khác
2302 /QuyDu2
2304 /ThiênThan2
*Scan Đổi Tên Room Của Người Khác (chỉnh 4byte)
Cần có thẻ Ohyear mới đổi được Bạn lập room có Key bạn Scan 1 ko có Key bạn Scan 0 sẳn sàng bạn Scan 256 rồi được address đổi value 1 rồi lấy Ohyear để đổi thôi muốn được 6 vị trí thì bạn Scan cả 6 vị trí 
*Scan Pass Room (chỉnh text)
Bấm lập room rồi điền ở ô pass là: ALIEN rồi bấm vào phòng,rồi ra LE Scan là: ALIEN. out ra phòng chờ, bấm lập room tiếp, điền ở ô pass là: MANIA rồi ra LE Scan la MANIA. rồi ta lấy address của pass room. khi họ vào phòng có chứ pass thì address sẽ hiện lên pass của room đó
*Scan Bug Màu Da(chỉnh 4byte)
Tạo acc leve, rồi đăng nhập vào Au. rồi ra bảng chọn màu da. ta chọn màu da trăng rồi Scan 1. màu da đen Scan 0. màu da ngâm Scan 2. rồi ta lấy address của màu da. rồi vào shop muốn đổi màu da trắng thì chỉnh value 1. rồi ra phòng chờ là xong
value -1 bê đevalue 0 màu da ngâm
value 1 mau da trắng
value 2 mau da đen


*Scan Bug Màu Chử (chỉnh 4byte) 
Bạn vào shop mua thẻ Bút chì màurồi click vào thẻ chọn

màu thứ 2 Scan 1
màu thử 3 Scan 2

màu thứ 4 Scan 3
được vài addressrồi đổi Value như sau

Các Mã value gồm: 
+ Màu xanh lá cây ( 39 )
+ Màu xanh bộ đội ( 13 )
+ Màu nâu ( 60 )
+ Màu đen ( -5 )
+ Màu tím ( 100 )
+ Màu vàng ( 33 )
+ Màu xanh da trời ( -37 )
+ Màu xanh nước biển ( 80 )
+ Màu hơi bạc ( 120 )
+ Xanh lá cây đậm ( -9 )
....................... Lưu ý các màu có thể thay đổi thuỳ từng máy.
Hướng dẫn nhảy Cầm Đàn Ghi Ta
lập Room bình thường rồi dùng Address của Đổi chế độ nhảy thành -26 rồi sẵn sàng để xem kết quả ^^
* Hack FN thành 1k
Vào nhảy đến cấp độ 6 rồi Frist Next Scan 6, cấp 7 rồi Next Scan 7, cấp 8 rồi Next Scan 8 =>> rồi đên FN ( lúc miss cấp 9 hoặc cấp 11 ý ) ta nhanh tay ra MLE chỉnh value thành 1 rồi vào thấy FN thành 1k chứ không phai 9k và 11k nữa hoắc bạn nào muốn Fn cấp 9 hoặc cấp 11 hoài thì ta ra chinh value thành 9 hoặc 11 là Fn hoài thế lun
* Hack Dis Tán Gẫu
Bật tán gẫu lên chú ý cái phần Biểu tượng đó ( bình thường, cô đơn, hóa trang...) đó : chọn biểu tượng thứ 2 rồi bấm Frist Scan 1, thứ 3 rồi Next Scan 2, thứ 4 rồi Next Scan 3 =>> rồi ta chỉnh value 17 là dis ( co file chống dis nha ) cái này bạn ghét ai và không cho họ bật tán gẫu lên thôi ( chỉnh 4 byte )
* Hack Del
Lập Room : del 3 rồi bấm Frist Scan 3 , del 4 rồi next Scan 4 =>> đó là Address của Hack Del ( chỉnh 4 byte )
* Hack Insane
Lập Room : bật insane bấm Frist Scan 1, tắt insane bấm next Scan 0, làm như thế vài lần =>> đó là Address của Hack Insane ( chỉnh 4 byte )
* Hack Màu Da
Tạo acc leve 1, lúc đăng nhập sẽ xuất hiện ra cái bảng màu da : chọn màu trắng bấm Frist Scan 1, màu đen rồi next Scan 2 =>> đó là Address của Hack Màu Da ( chỉnh 4 byte )
* Hack Chuyển Chế Độ nhảy
Lập Room : chọn kiểu nhảy Choreography rồi bấm Frist Scan 2, Crazy 4k rồi Next Scan 7, Crazy rồi Next Scan 8 =>> đó là Address của Hack Chuyển chế độ nhảy ( Chỉnh tybe )
* Hack NVTT
Dùng Address của Hack Chế Độ nhảy rồi +8 theo sau =>> đó là Address của Hack NVTT ( chỉnh 4 byte )
* Hack Tự Sướng Leve
Lập room ví dụ Leve 20 rồi ta Bấm Frist Scan 20, out ra qua room khác rồi thằng chủ key ví dụ leve 13 rồi Next Scan 13 =>> đó là Address của Hack Tự Sướng Leve ( chỉnh 4 byte )
* Hack Tự Sướng Huy Chương
Dùng Address của Hack tự Sướng Leve rồi +4 theo sau =>> đó là Address của Hack Tự Sướng Huy Chương ( chỉnh 4 byte )
* Hack Tự Sướng Full E1 Truyền Thuyết
Dùng Address của Hack Tự Sướng Huy Chương rồi +8 theo sau =>> đó là Address của Hack Tự Sướng Full E1 ( chỉnh 4 byte )
* Hack Tự Sướng Den
Đứng ngoài phòng chờ ví dụ bạn có số Den là : 123435 rồi Bấm Frist Scan 123435 =>> đó là Address của Hack Tự Sướng Den ( chỉnh 4 byte )
* Hack Tự Sướng Vcoin
Dùng Address của Hack Tự Sướng Den rồi +4 theo sau =>> đó là Address của Hack Tự Sướng Vcoin ( chỉnh 4 byte )
* Hack Tự Sướng Exp
Đứng ngoài phòng chờ ví dụ bạn có số Exp là : 123456 rồi Frist Scan 123456 =>> đó là Address của Hack tự Sướng Exp ( chỉnh 4 byte )
* Hack Tự Sướng Tên Nhân vật
Lập Room : ví dụ tên nhân vật của bạn là : Mr.Hòa Style rồi bấm Frist Scan Mr.Hòa Style rồi thay đổi tên nhân vật tùy ý ( chỉnh dạng text )

+ Vào au siêu thị đồ nam phần tóc, kéo suống đồ den,tiếp theo ấn cái tóc xanh[3 ngìn den ].

+ Ấn mua nhưng kô xác nhận. Ra ML scan 7 rồi vào au ấn chữ hủy.
+Ấ́n tiếp cái tóc hồng bên cạnh phải tóc xanh đó, ấn mua nhưng ko xác nhận, ra MLE Next scan 8.
+ Còn khoảng 3 giá trị đổi value là 2844 [ bộ màu đỏ]
2846 [ xanh ra trời ]
2848 [ xanh lá cây ] .Value bộ vinh danh đăng cấp nam :
-Bộ 99 : 8762
-Bộ 91 : 8760
-Bộ 81 :8761
-Bộ 71 :8759
-Bộ 61 8758

Value Vinh danh đẳng cấp nữ :

-Bộ 99 : 8768
-Bộ 91: 8767
-Bộ 81 : 8766
-Bộ 71 : 8765

-Bộ 61 : 8764
Value: 326
Tên đồ: Chú Bé Noel
Giá: 50vcoin vv là: 300 vcoin* Hack Reset Thẻ NPC Đơn và Thẻ NPC Best Rush
Vào shop CLick vào phụ kiện : nhân vật Nam bấm Frist Scan 1, nhân vật Nữ rồi Next Scan 0 làm đi làm lại vài lần rồi được vài Address rồi ta đổi tất cả Address thành 0 rồi ấn Mua 2 thẻ đó là xong ( chỉnh 4 byte )
* Hack 5 Boss NPC Để Updata Leve
Lập Room : đóng 5 ô lại rồi bấm Frist Scan 1, mở 5 ô ra rồi Next Scan 0 làm đi làm lại vài lần rồi được vài Address ta chỉnh tất Address thành 3 là ra 5 NPC ( chỉnh 4 byte )
* Hack Điểm Tất cả các thể loại
vào nhảy 1 cái có số điểm là 600 rồi bấm Frist Scan 600, nhảy thêm cái nữa có số điểm là 1200 rồi Next Scan 1200 được vài Address rồi chỉnh tất cả Address thành điểm tùy ý ( chỉnh 4 byte )
* Hack Dis Best-Up
Scan điểm xong : chỉnh value -1 là dis hết
* Hack Per x9999
Dùng Hack per vào : perfect lần đầu tiên rồi bấm Frist Scan 1, per x1 rồi next Scan 2, per x2 rồi Next Scan 3 được vài Address ta chỉnh tất cả Address thành 9999 là per x9999 ( chỉnh 4 byte )

<<<---Mã Mặt--->>>
10091 Khoc - 12074 cuoikhay - 12075 amuc - 12717 tronxoe - 12718 longlanh - 12719 liectrom13511 nghiem - 13512 nhaymat - 13513 ngongac - 2423  - 2055 hen11858 NanhLoLang - 11653 NhanNho - 1966 MatVang - 2027 XinhGai - 4751 BienXanh2554 NguoiMau - 2765 Choang - 2904 LoLang - 2842 DungThe - 3566 TotBung - 3565 MaySac2556 Tuyet - 2843 HoaNhe - 4572 Wink - 3112 HoiMet - 5136 NguocMat1 - 5138 CuoiToe5137 NguocMat2 - 2307 QuyDu2 - 2309 ThienThan2 - 2514 MatNa - 11654 NhayMat - 5738 Hum5890 Shock - 5737 LeLuoi - 7580 Xuong - 9742 tinhquai - 5889 Doi - 5736 PhungPhiu - 5888 TronXoe11300 SacLo - 11095 TumTim/Cuoi - 11460 PhatDien/GianDu - 11856 DeuCang/Khac - 7581 AcNhan/HoaTrang9743 joker/HoaTrang - 7579 Zombie/HoaTrang - 11655 RangNang/HoaTrang - 11857 NhaiKeo/BatMan11302 HoBao/GianDu - 11097 Miao/HoaTrang - 11096 TitMat/DangYeu - 11461 MatChot/Khac - 11301 RangHo/Cuoi11462 BitMom/Khoc - 9741 khocnhe/DeThuong - 9475 ngotngao/HoaTrang - 10763 SacSao/Khac - 9473 omg/LoLang10762 ThenThung/LoLang - 9148 ngacnhien/LoLang - 9474 haohung/Khac - 9149 xanhdo/Khac 8245 matxanh/GianDu - 8247 doama/BatMan - 8869 nguongngung/DeThuong - 10092 badgirl/BatMan8871 matden/Khac - 9150 liecnhin/BatMan - 10091 rungruc/Khoc - 10764 OaOa/Khoc - 8870 giandu/BatMan8246 LoLang/hoanha
10093 quaycuong/LoLang
8443 sieunhan/HoaTrang
6237 chamchu/BatMan
5363 nhaymat/DangYeu
6238 bahoa/Cuoi
7963 nguongngung/Khac
8655 lungtung/Khoc
7962 tinhquai/DeThuong
6236 huhu/Khoc
7807 cuoitit/Cuoi
8657 khongtin/LoLang
5644 Grrr/LoLang
7806 batngo/Cuoi
7808 matdan/LoLang
8656 matxinhgai/TrangDiem
8444 xanh/DangYeu
10317 CuoiMim/Cuoi
10439 HunNe/DangYeu

<<<---Mã Hành Động--->>>6347 win - 6348 smile - 9349 lowdance - 6350 fight - 6351 cheer - 6352 fall


6353 dauhang - 6354 huhu - 6355 biphat - 6356 chongday - 6357 hoanho - 6358 duocroi


6359 xinchao - 6360 bye - 6361 ngap - 6362 xauho - 6363 kiss - 6364 moahh - 6365 love


6366 laiday - 6367 grrr - 6368 lamngo - 6369 ohh


6619 nhaynao - 6620 laclac - 6621 khong - 6622 huhu - 6623 nhinquanh - 6624 sut


7236 mafia - 7237 pong


7244 keone - 7245 buane - 7246 lane - 7247 doiqua - 7248 noqua


7410 nike - 7411 yeuroi - 7412 chayle - 7413 theduc - 7414 luoinhac - 7415 matran


7695 chemgio - 7696 hula - 7697 bumchiu - 7698 damne - 7699 khoekhoan - 7700 uondeo


7921 khieuvu - 7922 dichuyen - 7923 nhaynhot - 7924 sieunhan - 7925 headshot - 7926 nedan


8129 vodich - 8130 ngoayngoay - 8131 missu - 8132 quaymat - 8133 thenthung - 8134 lamon


8387 xoaylac - 8388 hanquoc - 8389 convoi - 8390 india - 8391 ???? - 8392 nhayyo


8823 hanhoan - 8824 dauhang - 8825 zoday - 8826 thonhay - 8827 banchuong


9068 oxdance - 9069 truotvan - 9070 bomxe - 9071 hellodongchi - 9072 taylendau


9378 dauga - 9379 outroi - 9380 xucdat - 9381 conkhi - 9382 choichoi


9677 comeon - 9678 chaplin - 9679 vungtay - 9680 clap - 9681 gaothet


10006 sorrybaby - 10007 antromday - 10008 tronxoay - 10009 cutene - 10010 ngongan


10355 dachocai - 10356 lamnung - 10357 takedance - 10358 chanchim - 10359 camon


10819 pangpang - 10820 Oh!No - 10821 Shake - 10822 Aido - 10823 retrun


11303 golf - 11304 baseball - 11305 welcome - 11306 sorry - 11307 nghile


13080 luyencong - 13081 lamDJ - 13082 caigi - 13083 nhunvai - 13084 noigian

------------------------------------------------------

- ĐÂY LÀ NHỮNG SỐ VULUE CƠ BẢN NHẤT VỀ SCAN AUDITION ! 

Share on Google Plus

About Khang

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
  Blogger Comment
  Facebook Comment

5 nhận xét:

 1. cho minh hoi lam s tat lam sao zo au c\voi ban kd va le k bi diss

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chạy Audition gốc trước đễ update Xtrap. Sau đó dùng Kmodz v215 vào rồi mở KD LE nhé !

   Xóa
 2. có file chống diss màu chữ k ạ cho mình xin

  Trả lờiXóa
 3. có file chống diss màu chữ k ạ cho mình xin

  Trả lờiXóa