KModzLauncher version 1.0.0.9 - Update 25/05/2023 - KModzVip Hack AuditionKModzLauncher version 1.0.0.9 (KModzVip)
Hack Audition

Để sử dụng KModzVip,bạn cần download KModzLauncher về để tự động cập nhật các phiên bản của KModVip lên mới nhất, và ngoài ra có thể tự cập nhật các bản vá lỗi sớm nhất mà không cần phải download lại hack.


Chọn 1 trong 3 link bên dưới để tải KModz về máy

* Link download File không mật khẩu :


* Link download File không nén:


Hướng dẫn:

Bước 1: Download KModzLauncher về, sau đó copy vào thư mục Audition, trường họp không biết copy thì bạn có thể mở lên lun cũng được KModz sẽ tự động tìm thư mục game nhưng sẽ tốn thời gian.
Bước 2: Mở KModzLauncher lên, chương trình sẽ tự động kiểm tra và cập nhật nếu có phiên bản mới hoặc có bản vá lỗi.
Bước 3: Sau khi chương trình cập nhật và khởi động xong thì giao diện KModzVip sẽ hiện lên, bạn có thể lựa chọn các tuỳ chọn mà mình muốn sử dụng gồm Function (các tính năng thường và vip), MultiLogin (hỗ trợ chơi 6 acc khác nhau với multi login), Garden ( hỗ trợ chăm khu vườn tự động), Register (Liên hệ hoặc đăng ký hack).

* Sử dụng Function 
- Tính năng hiện đang tạm đóng

* Sử dụng MultiLogin
- Nhập tài khoản và nhấn play để vào game, trường hợp bạn không nhập tài khoản thì vẫn có thể vào game bình thường nhưng sẽ không có auto login, chỉ có multi login
- Tính năng theo sau acc chính (acc đầu tiên) sẽ tự động kéo các acc phụ theo khi acc chính tạo room mới

* Sử dụng Auto Khu Vườn
- Auto khu vườn treo máy ( acc sẽ lun đứng canh trong khu vườn)
- Auto khu vườn 65 phút ( acc sẽ và trồng cây và 65 phút sau sẽ quay lại và tưới)

Auto khu vườn sẽ tự kích hoạt multi game để bạn có thể chăm nhiều acc cùng lúc. Nhập tài khoản và nhấn Add để thêm tài khoản vào danh sách để auto, check thêm vào ô trống để xác nhận kích hoạt tài khoản auto khu vườn. Trường hợp bạn có nhiều tài khoản thì có thể sử dụng Import Acc để nhập nhanh danh sách, tạo 1 file *.txt theo nội dung tương tự bên dưới để import:

taikhoan1,matkhau1,111111
taikhoan2,matkhau2,111111
taikhoan3,matkhau3,111111

Giao diện:

* Giao diện chính


* Giao diện Multi Login